יום ב', ד’ באב תשע”ח
דף הבית בלוג המנהלת הנהגת תלמידים הנהגת הורים מוזיאון "תמונות חיים" יצירת קשר

אנו שייכים לקהילת נווה נאמן האורגת בתוכה מעגלי זהות יהודית, ציונית-ישראלית ואזרחית-דמוקרטית. אנו מאמינים בזכותו של הילד להיות מאושר. אנו מאמינים בכבוד לזולת באשר הוא, לסביבה, ללומדים,ליוצרים ולתהליכי היצירה. אנו שואפים ליצירת תהליך של מימוש עצמי, חברתי לימודי ואמנותי. אנו מקדמים דיאלוג מתמיד בין כל באי ביה"ס במרחב תומך ומוגן ערכים מרכזיים: שיתוף והשתתפות , אחריות, יצירתיות תהליך העבודה: התבוננות-התנסות-חוויה-הערכה-העצמה אלו הם השלבים אשר יש להם ביטוי פדגוגי ומהווים את דרך הלמידה והעשייה שלנו, ילדים רוכשים מושגים וידיעות דרך התבוננות במעשים ופעילויות, הדרך להפנמה היא באמצעות מגוון התנסויות חווייתית המאפשרים להם להתפתח, ללמוד ולהצליח. גורם מארגן בעשייה הבית ספרית: "אמנות מראה חיים" הגורם המארגן הוא "אמנות מראה חיים" –אנו מדברים על היחסים המגוונים שיש בשימוש האמנות כמדיום להתייחסות לנושא בין אם זו אמנות ויזואלית, מחול, תאטרון , מוסיקה ועוד תוך התבוננות, הניתוח שנעשה, העיבוד והעובדה שהתלמידים מתבקשים לבטא דרך שפות האמנות את מה שלמדו,חוו והפנימו.וכן גם, עצם התבוננות באומנות מאפשרת למצוא דרכים חדשות של התייחסות לחיים ושל דרך חיים. אם כן, האמנויות כשם שהן נלמדות בפני עצמן להעשרה הרי שהן גם משולבות בכל תחומי ההוראה כאמצעי להבנת עצמנו וגם כדרך להבעה עצמית של הלמידה החדשה של הילדים על עצמן. הנחות יסוד לפיהן פועל בית הספר נגזרות מהחזון, ועליהן מושתת העשייה והתפיסה הפדגוגית הבית ספרית: טיפוח אקלים ובו חדוות למידה ויצירה תוך זימון התנסויות למידה וחשיבה, ומפגש עם מגוון האמנויות, העיסוק באומנויות אינו מטרה בזכות עצמה, אלא אמצעי לחינוך לערכי תרבות, להרחבת אופקים ולהעשרת חיי הרוח של התלמידים ולכך תיהיה השפעה על זהות דמות הבוגר הרצוי כאדם אוטונומי בעל השקפת עולם יהודית הומניסטית, ציונית יצירתית ואזרחית ביקורתית. עיצוב אדם המכבד את הזולת באשר הוא ואת סביבתו ומתוך שיתוף והשתתפות מגלה אחריות (בהתאם לגילו). בכל אחד ואחת טמונה היכולת להצליח ולהיות מאושר, תפקידו של הצוות החינוכי לזמן לכל תלמיד תנאים מיטביים לצמיחה וזאת תוך תהליך של מימוש עצמי: חברתי, לימודי ואומנותי ובכך לאפשר ללומדים להתמודד עם המציאות ולהסתגל לשינויים, להיות צרכני תרבות, להיות חקרנים, ממציאים, בעלי מיומנות למידה ועבודת צוות, בקיאים במושגי יסוד ומנוסים בטכנולוגיות מתקדמות, משתמשים בכישורים של טיפול במידע והבניית ידע באופן עצמאי, בעלי נטייה למעורבות אינטלקטואלית וחברתית ויכולת לבחור בין אלטרנטיבות ולהחליט תוך הפעלת שיקולי דעת. השונות הקיימת בין התלמידים היא מציאות המשמשת מנוף לצמיחה אישית וחברתית, מתוך מקורות הכוח המגוונים של כל אחד בקבוצה. לימודי אמנות מטפחים את הביטוי האישי, המקורי והאותנטי של כל תלמיד, נותנים הזדמנות לחשיפת מקורות העוצמה האישית אצל כל אחד מן התלמידים ומציבים במה להצגתם בפני האחרים. בדרך זו, כל תלמיד מגביר את נוכחותו בתוך הקבוצה וניתנת לו הזדמנות להביע בשפתו האישית את אופיו וכישוריו, מצד אחד, ולהרחיב את יחסי הגומלין שלו עם אחרים בסביבתו, מצד שני, היצירה האישית הנחשפת בפני עמיתיו לכיתה יוצרת דיאלוג ובו הקשבה וכבוד הדדי, ומחנכת אותם לאפשר הכלה וקבלה לסוגי ביטוי שונים ומגוונים. הלמידה בכלי האמנות מפתחת קשר ייחודי, אינטימי ומעמיק בין המורה לתלמידיו ומאפשרת טיפוח אינדיבידואלי, כושר שיפוט והכרות מורה-תלמיד מיוחדת ואישית. שפת האומנות היא גוף ידע מורכב שיש לו קודים, כללי חשיבה וביצוע כמו בכל שפה אחרת, העיסוק באמנויות מקדם את יכולתו של התלמיד להיות חלק ממרקם חברתי שיש לו תרבות אמנותית ולקחת חלק פעיל ביצירת תרבות זו כאישיות יוצרת, לומדת, בונה ומשפיעה. שייכות זו תורמת לדימוי עצמי חיובי, להעלאת תחושת ערך עצמי ומגבירה אחריות אישית ויכולת לפעול במציאות מורכבת. בית הספר הוא ארגון חינוכי השואף לשיפור מתמיד של מהלכיו כדי להשיג את מטרותיו ויעדיו. לצורך כך, על בית הספר לפתח כלים להערכה פנימית, לצד תהליכי הערכה חיצונית לפי סטנדרטים מקובלים. תהליכי הערכה של עשייה אמנותית, שלא לפי כל המדידה המקובלים, גורמת לצוות המורים והתלמידים לפתח בעצמם כלי הערכה שאינם שיפוטיים ונותנים אפשרות לדעות שונות מתוך סובלנות, יחד עם זאת תהליכי הערכה אלו מחייבים את באי בית הספר לפתח קריטריונים להערכת הביצוע, כדי ליצור הלימה מירבית בין התפיסה החינוכית למתרחש בבית הספר. המטרות v להפגיש את התלמיד עם האמנויות השונות על מנת שתהיינה לחלק טבעי בחייו. v לאפשר התנסות במיומנויות היצירה של האמנויות השונות. v להקנות לכל תלמיד ידע ויכולת, כך שיוכל ברבות הימים להביע את עצמו בשפת האמנות הקרובה לליבו. v להנחות את התלמיד כך שיוכל להשתמש בביטוי האמנותי להבעת רגשות, ולחיזוק המודעות העצמית. v לטפח חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ויכולת ניתוח, פרשנות והבנה של מצבים רגשיים וקוגניטיביים מורכבים בהקשרים חברתיים שונים. v לפתח משמעת פנימית, יכולת הפשטה, דמיון ויכולת התייחסות אנליטית שיתרמו להתפתחות גם בתחומי דעת שונים,איתם מקיימת האמנות יחסי גומלין. v לשלב את החינוך לאמנויות לשיפור איכות החיים של התלמיד ולחיזוק זיקתו לחברה שבה הוא חי. לספק כלים לקידום חיי החברה והתרבות ולהעשיר את עולמו כיחיד בתוך החברה. v שילוב האמנויות בהוראה הכוללת מכיתה א'- ו' ( נספח: מערכת שעות של הכיתות מכיתה א' עד כיתה ו') החינוך לאמנות המראה חיים-כדרך חיים בבית ספרנו ביה"ס מושתת על יסודות האמנות- תאטרון, תנועה ומחול, מוסיקה ואמנות פלסטית הנלמדים במערכת השעות מכתה א' עד ו' בבחינת הכל לכולם. הדגשת המימד החוויתי, ריגושי ויצירתי, פתיחות, גמישות,חיזוק השפה המילולית באמצעים אמנותיים כמו גם יצירת שפה ודרך ביטוי לא מילולית, השילוב בין האומנויות ושילובם בעולמות התוכן השונים הם המאפשרים "מקום לכל אחד ואחת" בחברה, ומהווים נדבך משמעותי בלווי הילד בתהליכי צמיחה והתפתחות אישיים. תחומי האמנויות עוזרים לפתח אצל התלמיד מימדים נוספים של עומק והבנה,להפנים מיומנויות של סקרנות ודמיון, של אסטטיקה ויופי, של קבלת השונות, של חריצות, של משמעת עצמית, של עבודה משותפת ועוד ערכים רבים. אנו מאמינים שהחינוך בבית הספר חייב להתאים למציאות ולעולם בו אנו חיים, על בית הספר להכשיר את הדור הצעיר לשימוש נבון ומושכל בתרבות החזותית שאמנויות הן חלק ממנה, שעוטפת אותנו מכל עבר במודע ולא במודע. אנו מחויבים לתת לכל אחד הזדמנות אמיתית לחינוך מיטבי ובפיתוח הייחודיות אנו לוקחים אחריות על שינוי המצב ושיפורו. לכן חשוב להקצות לכך משאבים הכוללים: תכניות לימודים, תקנים, סביבות למידה והכשרת מורים. הייחודיות של בית הספר באה לידי ביטוי בלימוד מובנה של מקצועות האמנויות השונים בשילוב מקצועות הליבה, בתוך סביבות לימוד עשירות ומגוונות, שמאפשרת ביטוי קוגנטיבי ורגשי ונותנות הזדמנות אמיתית לניעות חברתית ולימודית. תכניות הלימודים מזמנות לתלמידים חוויה אסתטית, המושתת על ראייה, הסתכלות, התבוננות ועל האזנה שמעורות את החושים ואת הדימיון בתגובה לדימויים חזותיים, לצלילים, לאמצעים אמנותיים, לטכניקה וחומרים. יצירת ההקשרים בין המרכיבים השונים דורשת הפעלת מיומנות של פרשנות לחוויה האסתטית. אם כן האתגר העומד בפנינו הוא ליצור חווית למידה כוללת דרך האמנות, הן בחיבור בין תחומי הדעת השונים וביטויים באמנות, הן בחיבור הערכי בין מה שמזמנת האומנות כתהליך חינוכי המתרחש בבית הספר ורואה בתהליך ההתפתחות של הילד כאדם חושב, יוצר, עצמאי, בעל יכולת ביטוי אישי ויכולת להיות חלק מקבוצה, אכפתי, מעורב, אחראי וסקרן את משימתנו המרכזית. הדבר בא לידי ביטוי הלכה למעשה בלמידה השוטפת ובפרויקטים השונים כגון: מצגיים, כיתת אומן, טקסים, להקת מחול, מקהלה צעירה ובוגרת ועדת עיתון, ועדת ספריה, ועדת הפסקה פעילה, כישרונות צעירים, סל תרבות וכו'. מבחינת עיצוב הסביבה הלימודית נראה זאת בכל מקום:בכיתה, בחצר, במסדרונות ובאווירה (נספח חוברת העשייה הבית ספרית) כל זאת ועוד מובילים להגשמת החזון הבית ספרי.