יום ב', ד’ באב תשע”ח
דף הבית בלוג המנהלת הנהגת תלמידים הנהגת הורים מוזיאון "תמונות חיים" יצירת קשר
לבית-הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית

לבית-הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה.התכנית נותנת מענה יישומי למצרף הסטנדרטים בתרבות ובאקלים בית-ספרי בדגש על למידה תוך התנסות ועשייה רציפות ומתפתחות במסגרות שונות בכיתה, בוועדה, בשכבה, בבית-הספר ובקהילה. הפעלתה של התכנית במסגרת שעת הליבה - "שעת חינוך", לצד העמקת התפיסה החברתית-ערכית במסגרות ובזמנים נוספים מאפשרת לצוות החינוכי לתת מענה ליעדים החינוכיים הניצבים בפניהם. הרקע לפיתוח "מפתח הל"ב" תכנית חברתית-ערכית לבתי-הספר היסודיים זרקור על הצורך בגיבוש תכנית יסוד (ליבה) זרקור על תכנית הליבה במערכת החינוך בישראל הרקע לפיתוח תכנית "מפתח הל"ב" בזיקה לליבה החברתית-ערכית מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית זרקור על תפיסת מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית מעגלי הליבה החברתית-ערכית ערכי מפתח הל"ב הדגשים ללמידה ולהתנסות החברתית-ערכית במהלך השנה ארגז הכלים ליישום ערכי מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית תכנית "מפתח הל"ב" לשעת חינוך הקדמה "מודל המשולש ליישום הליבה החברתית-ערכית" בתכנית מפתח הל"ב מטרות תכנית מפתח הל"ב ועקרונותיה סילבוס התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" פרוט הלמידה וההתנסות החברתית-ערכית: סילבוס לחודש תשרי - בדגש על "שיתוף והשתתפות" סילבוס לחודש חשוון - בדגש על "מעורבות חברתית" סילבוס לחודש כסלו - בדגש על "שוֹנוּת" סילבוס לחודש טבת - בדגש על "ניהול קונפליקטים" סילבוס לחודש שבט - בדגש על "אחריות" סילבוס לחודש אדר - בדגש על "נתינה" סילבוס לחודש ניסן - בדגש על "אחדות ושונות" סילבוס לחודש אייר - בדגש על "כבוד" סילבוס לחודש סיוון - בדגש על "עבודה בצוות" סילבוס לחודש תמוז - בדגש על "ביטחון ובטיחות" ערכה לפעילות סביב פתגמים וציטטות בזיקה לערכי "מפתח הל"ב": - אודות הערכה - משחק התאמה - "ערכים מסתתרים במסרים חברתיים" - משחק "רביעיות ערכים" - קוביית "מסרים חברתיים" - כרזות לשילוב בסביבה הלימודית מבחר נוסף של פתגמים תוכלו למצוא בדף של כל אחד מהערכים